Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lidköpings Östra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal 1347 32,1% 24,7% 18,4% 24,7% 7,9% 50,7% 49,3% 3,4%  
Gamla stadens centrum 1573 28,8% 25,2% 18,8% 27,3% 6,5% 49,3% 50,7% 3,0%  
Hovby-Majåker 1553 11,8% 35,6% 33,4% 19,2% 6,5% 50,2% 49,8% 1,2%  
Järpås 1123 15,9% 30,7% 27,2% 26,3% 7,2% 50,7% 49,3% 2,0%  
Lidåker-Ljunghed 1350 16,7% 25,0% 23,6% 34,7% 5,0% 48,7% 51,3% 1,2%  
Margretelund N 1463 25,0% 26,2% 18,5% 30,2% 8,2% 47,9% 52,1% 3,3%  
Margretelund S 1422 17,9% 31,6% 30,1% 20,3% 8,3% 46,7% 53,3% 2,6%  
Saleby-Norra Härene 1615 16,7% 34,7% 26,2% 22,4% 7,2% 53,6% 46,4% 1,4%  
Vinninga-Filsbäck 1614 15,2% 36,9% 28,3% 19,6% 9,0% 50,4% 49,6% 1,1%  
Wennerberg 1290 22,6% 22,9% 21,2% 33,3% 8,5% 44,3% 55,7% 2,8%  
Lidköpings Östra 14350 20,2% 29,6% 24,7% 25,5% 7,4% 49,3% 50,7% 2,2%

http://www.val.se