Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lidköpings Västra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalängen 1500 17,1% 38,3% 21,7% 22,9% 8,3% 48,9% 51,1% 1,6%  
Framnäs 1356 17,3% 26,8% 22,9% 33,0% 7,4% 45,0% 55,0% 5,2%  
Nya staden N 1401 24,1% 27,7% 20,6% 27,6% 7,6% 46,2% 53,8% 2,2%  
Nya staden S 1650 24,9% 25,4% 23,9% 25,8% 8,5% 47,6% 52,4% 2,4%  
Otterstad 1231 13,2% 29,2% 33,4% 24,3% 7,1% 52,3% 47,7% 1,1%  
Råda 1302 11,3% 37,8% 23,5% 27,4% 4,7% 49,6% 50,4% 1,2%  
Stenhammar 1157 13,7% 41,4% 22,9% 22,0% 8,2% 48,6% 51,4% 1,3%  
Sunnersberg 1150 14,3% 41,4% 26,1% 18,3% 7,0% 51,2% 48,8% 1,3%  
Tofta-Ulriksdal 1254 13,7% 36,7% 28,7% 20,9% 7,5% 51,0% 49,0% 1,5%  
Tun-Gillstad 1322 15,0% 34,5% 26,5% 24,1% 7,3% 52,7% 47,3% 1,4%  
Ågårdsområdet 1403 20,6% 30,9% 20,5% 28,1% 7,1% 48,5% 51,5% 1,6%  
Örslösa 1180 13,7% 36,1% 26,5% 23,6% 6,9% 51,7% 48,3% 1,9%  
Lidköpings Västra 15906 16,9% 33,5% 24,6% 25,0% 7,3% 49,3% 50,7% 1,9%

http://www.val.se