Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Gävle tredje valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbacka 1542 15,0% 31,6% 27,2% 26,1% 8,1% 50,9% 49,1% 4,5%  
Hagaström N-Lexe 1665 12,1% 44,3% 23,8% 19,8% 6,7% 51,3% 48,7% 1,8%  
Hagaström S-Sälgsjön-Hästbo 1128 12,4% 40,0% 26,9% 20,7% 5,9% 49,5% 50,5% 1,2%  
Hedesunda N 1255 14,4% 29,2% 28,4% 27,9% 7,1% 50,3% 49,7% 2,5%  
Hedesunda S 1010 13,8% 30,2% 32,8% 23,3% 6,5% 55,1% 44,9% 1,5%  
Sätra C 1227 16,1% 26,2% 19,2% 38,5% 5,5% 46,7% 53,3% 5,3%  
Sätra NO 1744 13,6% 26,5% 25,3% 34,5% 6,2% 46,0% 54,0% 4,5%  
Sätra NV 1529 14,3% 39,0% 24,5% 22,2% 6,9% 49,4% 50,6% 2,1%  
Sätra V 1415 16,7% 38,0% 25,2% 20,1% 8,0% 48,1% 51,9% 2,1%  
Sätra Ö 1346 44,6% 28,0% 15,0% 12,4% 17,4% 50,1% 49,9% 16,0%  
Valbo C 1434 14,7% 32,3% 22,9% 30,1% 7,0% 47,6% 52,4% 1,8%  
Valbo N 1753 17,8% 32,6% 19,7% 29,8% 7,2% 46,9% 53,1% 2,1%  
Valbo V 1633 14,5% 39,9% 28,6% 17,0% 7,5% 51,7% 48,3% 1,0%  
Valbo Ö 1359 14,2% 41,2% 26,0% 18,6% 7,4% 51,5% 48,5% 0,9%  
Gävle tredje valkrets 20040 16,7% 34,4% 24,5% 24,5% 7,7% 49,5% 50,5% 3,3%

http://www.val.se