Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvalls Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1466 13,4% 36,7% 30,5% 19,4% 7,1% 52,3% 47,7% 2,0%  
Alnö-Rökland 1763 13,8% 42,2% 28,6% 15,4% 6,9% 50,4% 49,6% 2,0%  
Alnö-Vi N 1692 14,9% 34,7% 19,3% 31,1% 6,3% 47,0% 53,0% 2,2%  
Alnö-Vi S 1408 13,1% 37,4% 26,6% 22,8% 6,6% 49,9% 50,1% 1,5%  
Njurunda N 1706 16,5% 29,7% 23,4% 30,4% 8,5% 48,7% 51,3% 4,5%  
Njurunda S 1816 12,4% 33,4% 31,3% 22,9% 5,5% 54,3% 45,7% 1,8%  
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1674 11,8% 24,5% 24,3% 39,5% 4,5% 46,1% 53,9% 1,3%  
Njurunda-Kyrkmon 1708 14,5% 38,8% 26,2% 20,6% 7,6% 50,0% 50,0% 2,2%  
Njurunda-Nolby 1225 18,9% 34,9% 23,1% 23,1% 8,7% 52,1% 47,9% 3,5%  
Njurunda-Nyland 1677 13,7% 34,4% 30,2% 21,7% 7,6% 51,2% 48,8% 1,0%  
Njurunda-Svartvik 704 12,6% 44,6% 29,0% 13,8% 6,7% 52,8% 47,2% 3,4%  
Skönsmon V 1632 18,3% 29,5% 20,6% 31,6% 6,4% 48,3% 51,7% 1,7%  
Skönsmon Ö 1706 21,3% 32,3% 19,5% 26,9% 6,4% 50,1% 49,9% 4,0%  
Östermalm Ö 1513 24,7% 38,8% 19,8% 16,8% 7,8% 49,4% 50,6% 1,9%  
Sundsvalls Andra 21690 15,7% 34,7% 25,1% 24,5% 6,9% 50,0% 50,0% 2,3%

http://www.val.se