Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Umeå centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 1021 18,7% 33,6% 28,2% 19,5% 9,0% 50,6% 49,4% 4,1%  
Berghem Sydöstra 970 56,4% 23,2% 9,7% 10,7% 8,2% 49,3% 50,7% 3,9%  
Berghem Södra 1085 27,5% 32,1% 19,1% 21,4% 4,4% 48,8% 51,2% 4,4%  
Carlshem Västra 1472 29,5% 30,9% 25,0% 14,6% 10,4% 51,8% 48,2% 4,2%  
Carlshem Östra 1523 41,6% 27,8% 19,1% 11,6% 9,9% 52,3% 47,7% 6,0%  
Centrum 1690 28,5% 23,6% 19,9% 27,9% 5,7% 47,6% 52,4% 2,8%  
Centrum Västra 1209 26,8% 28,4% 21,1% 23,7% 7,2% 45,7% 54,3% 1,9%  
Centrum Östra 1487 30,9% 24,3% 23,5% 21,3% 6,5% 48,2% 51,8% 2,0%  
Dragonfältet 1237 20,0% 21,3% 25,8% 32,9% 4,0% 45,9% 54,1% 1,9%  
Ersmark 1230 13,8% 47,1% 25,6% 13,5% 7,0% 50,5% 49,5% 1,5%  
Haga Norra 869 33,4% 30,1% 20,3% 16,2% 6,2% 47,6% 52,4% 2,6%  
Haga Södra 1722 31,9% 27,1% 20,3% 20,7% 8,5% 48,5% 51,5% 2,3%  
Innertavle 738 13,0% 43,4% 29,4% 14,2% 7,0% 51,5% 48,5% 1,8%  
Marieberg 1144 27,4% 38,2% 24,3% 10,1% 10,0% 48,9% 51,1% 4,6%  
Mariedal 1278 13,5% 29,7% 31,2% 25,7% 4,5% 45,9% 54,1% 2,1%  
Mariehem 1275 42,4% 22,5% 17,3% 17,7% 14,9% 51,7% 48,3% 7,2%  
Mariehemsgård 930 13,8% 31,5% 30,2% 24,5% 8,4% 50,3% 49,7% 2,3%  
Mariehemshöjd 2214 34,1% 26,9% 17,2% 21,9% 8,8% 49,5% 50,5% 6,8%  
Mellan Ersboda 1717 23,6% 29,5% 31,3% 15,5% 9,8% 49,3% 50,7% 6,0%  
Norra Ersboda 1443 30,4% 41,0% 20,0% 8,7% 10,3% 51,1% 48,9% 8,6%  
Nydalahöjd 1416 80,2% 16,1% 3,1% 0,6% 11,0% 50,4% 49,6% 6,4%  
Sandabrånet 1857 27,3% 33,7% 21,1% 17,9% 9,9% 48,7% 51,3% 2,5%  
Sandbacka 1675 34,4% 30,8% 17,5% 17,3% 9,1% 48,9% 51,1% 1,9%  
Sofiehem 1255 23,7% 32,4% 22,9% 21,0% 7,7% 48,4% 51,6% 4,0%  
Tomtebo 1349 34,2% 47,4% 11,6% 6,7% 5,0% 47,8% 52,2% 6,9%  
Tomtebo Södra 1440 23,6% 60,1% 10,3% 6,0% 5,2% 47,6% 52,4% 5,3%  
Universitetsområdet 1170 58,7% 25,5% 10,7% 5,1% 15,8% 48,0% 52,0% 9,7%  
Universitetsområdet Östra 1345 71,5% 19,2% 5,3% 4,0% 8,9% 50,0% 50,0% 4,8%  
Västerslätt 1481 15,6% 37,6% 22,6% 24,2% 7,0% 51,3% 48,7% 1,1%  
Västra Ersboda 1804 21,0% 29,8% 32,5% 16,8% 9,6% 47,8% 52,2% 4,2%  
Ytterhiske 1658 22,4% 25,8% 20,2% 31,5% 6,1% 43,7% 56,3% 2,2%  
Ålidhem Södra 1312 47,6% 27,7% 14,7% 9,9% 11,2% 51,5% 48,5% 7,5%  
Ålidhem Västra 1573 68,2% 21,6% 6,8% 3,4% 13,9% 54,9% 45,1% 18,1%  
Ålidhem Östra 1775 72,7% 22,0% 4,3% 1,0% 13,5% 52,3% 47,7% 18,1%  
Öbackastrand 827 28,9% 27,7% 23,9% 19,5% 5,0% 47,0% 53,0% 3,5%  
Östermalm 1420 31,1% 28,1% 21,7% 19,2% 6,4% 46,1% 53,9% 2,8%  
Östra Ersboda 915 24,4% 37,7% 26,4% 11,5% 11,3% 51,5% 48,5% 6,1%  
Umeå centrala 50526 34,3% 30,3% 19,5% 15,9% 8,7% 49,2% 50,8% 5,1%

http://www.val.se