Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Ost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lidingö 32951 15,7% 34,5% 24,2% 25,7% 6,6% 47,1% 52,9% 6,4%  
Nacka 65998 17,2% 40,0% 23,5% 19,3% 6,8% 48,6% 51,4% 7,7%  
Tyresö 31655 17,1% 40,2% 21,9% 20,8% 7,8% 49,2% 50,8% 6,6%  
Värmdö 27907 15,0% 41,3% 25,3% 18,4% 7,3% 50,4% 49,6% 6,0%  
Ost 158511 16,5% 39,1% 23,6% 20,8% 7,1% 48,8% 51,2% 6,9%

http://www.val.se