Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sollentuna 47071 17,4% 39,2% 23,3% 20,2% 7,1% 48,9% 51,1% 7,2%  
Solna 54664 22,3% 37,6% 20,0% 20,0% 4,7% 48,7% 51,3% 9,4%  
Sundbyberg 30146 22,0% 39,8% 21,3% 16,9% 5,6% 49,3% 50,7% 9,4%  
Nord 131881 20,5% 38,7% 21,5% 19,4% 5,8% 48,9% 51,1% 8,6%

http://www.val.se