Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala läns mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Knivsta 10494 16,4% 42,2% 24,9% 16,4% 7,5% 50,1% 49,9% 3,9%  
Uppsala 153585 25,7% 33,2% 22,3% 18,9% 7,7% 48,5% 51,5% 5,3%  
Uppsala läns mellersta 164079 25,1% 33,7% 22,5% 18,7% 7,7% 48,6% 51,4% 5,2%

http://www.val.se