Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Tredje valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flen 12626 13,9% 27,8% 28,3% 30,0% 6,6% 50,3% 49,7% 5,2%  
Strängnäs 25118 16,0% 33,2% 25,9% 24,8% 7,0% 49,3% 50,7% 4,1%  
Tredje valkretsen 37744 15,3% 31,4% 26,7% 26,6% 6,9% 49,6% 50,4% 4,5%

http://www.val.se