Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Linköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linköping Nordost 39960 19,6% 34,4% 22,3% 23,7% 7,0% 49,6% 50,4% 2,3%  
Linköping Nordväst 37488 29,8% 30,8% 20,1% 19,4% 9,7% 51,5% 48,5% 5,6%  
Linköping Sydväst 35971 25,1% 33,2% 21,4% 20,2% 8,1% 50,0% 50,0% 4,0%  
Linköping 113419 24,7% 32,8% 21,3% 21,2% 8,2% 50,3% 49,7% 3,9%

http://www.val.se