Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Norrköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrköpings norra valkrets 50895 24,1% 32,1% 22,1% 21,7% 7,4% 49,6% 50,4% 4,3%  
Norrköpings södra valkrets 50478 17,0% 33,4% 25,3% 24,2% 7,5% 48,9% 51,1% 4,2%  
Norrköping 101373 20,6% 32,8% 23,7% 22,9% 7,5% 49,3% 50,7% 4,3%

http://www.val.se