Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Habo, Mullsjö och Jönköping väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Habo 7918 16,4% 38,1% 24,7% 20,8% 7,4% 50,1% 49,9% 2,3%  
Jönköping (del av) 33399 24,4% 31,4% 21,0% 23,3% 7,9% 48,3% 51,7% 2,1%  
Mullsjö 5441 16,5% 31,0% 27,8% 24,7% 7,4% 50,3% 49,7% 3,3%  
Habo, Mullsjö och Jönköping väster 46758 22,1% 32,5% 22,4% 23,0% 7,7% 48,8% 51,2% 2,3%

http://www.val.se