Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Jönköping öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 33578 22,3% 33,5% 22,3% 21,9% 7,9% 49,2% 50,8% 3,8%  
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32282 19,4% 32,7% 23,3% 24,6% 7,7% 49,2% 50,8% 4,5%  
Jönköping 65860 20,9% 33,1% 22,8% 23,2% 7,8% 49,2% 50,8% 4,1%

http://www.val.se