Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö kommun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö landsbygd 9280 14,9% 32,0% 26,9% 26,2% 7,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Nässjö tätort 13630 19,1% 29,6% 24,0% 27,3% 7,5% 48,9% 51,1% 3,9%  
Nässjö 22910 17,4% 30,6% 25,2% 26,9% 7,4% 49,8% 50,2% 3,4%

http://www.val.se