Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Aneby, Eksjö och Tranås kommuner

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby 5106 17,7% 28,8% 28,0% 25,6% 8,5% 50,9% 49,1% 2,8%  
Eksjö 13204 16,7% 28,4% 26,7% 28,2% 7,1% 49,5% 50,5% 3,5%  
Tranås 14298 17,5% 30,1% 23,5% 28,9% 7,2% 49,3% 50,7% 3,0%  
Aneby, Eksjö och Tranås kommuner 32608 17,2% 29,2% 25,5% 28,1% 7,4% 49,6% 50,4% 3,1%

http://www.val.se