Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Vaggeryds och Värnamo kommuner

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaggeryd 9974 17,4% 33,2% 25,0% 24,4% 7,2% 50,3% 49,7% 3,8%  
Värnamo 25740 17,6% 32,6% 24,6% 25,2% 7,3% 49,4% 50,6% 4,1%  
Vaggeryds och Värnamo kommuner 35714 17,5% 32,7% 24,7% 25,0% 7,2% 49,7% 50,3% 4,0%

http://www.val.se