Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar 1 Västervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centralorten 16740 17,3% 29,3% 25,1% 28,3% 7,1% 48,4% 51,6% 2,3%  
Landsbygden 12901 13,0% 25,6% 29,3% 32,1% 6,2% 50,7% 49,3% 2,5%  
Västervik 29641 15,4% 27,7% 26,9% 29,9% 6,7% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se