Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsby 4739 14,8% 26,3% 28,3% 30,7% 6,4% 50,8% 49,2% 7,6%  
Mönsterås 10486 15,9% 28,7% 26,7% 28,7% 7,0% 49,8% 50,2% 2,5%  
Oskarshamn 21010 16,4% 31,1% 25,2% 27,3% 6,5% 49,9% 50,1% 2,7%  
Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn 36235 16,1% 29,8% 26,0% 28,2% 6,6% 49,9% 50,1% 3,3%

http://www.val.se