Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar 5 Kalmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmar Norra 24562 21,4% 31,2% 22,8% 24,7% 8,0% 48,8% 51,2% 3,5%  
Kalmar Södra 25370 23,9% 31,2% 23,7% 21,2% 8,1% 49,0% 51,0% 2,3%  
Kalmar 49932 22,7% 31,2% 23,2% 22,9% 8,0% 48,9% 51,1% 2,9%

http://www.val.se