Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlshamnskretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlshamn V 12602 13,8% 33,2% 25,6% 27,4% 6,4% 50,4% 49,6% 3,0%  
Karlshamn Ö 12521 19,0% 27,3% 24,2% 29,5% 6,5% 49,0% 51,0% 3,7%  
Karlshamn 25123 16,4% 30,3% 24,9% 28,4% 6,4% 49,7% 50,3% 3,3%

http://www.val.se