Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Nordvästkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 11408 17,8% 35,4% 24,1% 22,8% 7,4% 50,6% 49,4% 9,7%  
Båstad 11744 13,5% 26,7% 26,7% 33,0% 6,2% 49,1% 50,9% 3,9%  
Helsingborg 101744 19,5% 34,0% 23,3% 23,2% 6,8% 48,4% 51,6% 6,4%  
Höganäs 19341 12,6% 31,8% 26,3% 29,3% 5,8% 48,4% 51,6% 4,6%  
Klippan 13095 16,9% 31,6% 26,0% 25,5% 6,7% 50,5% 49,5% 8,2%  
Åstorp 11094 17,7% 36,5% 23,7% 22,1% 7,4% 50,4% 49,6% 8,4%  
Ängelholm 31463 16,7% 31,9% 24,5% 26,9% 6,8% 48,4% 51,6% 3,1%  
Örkelljunga 7722 17,1% 29,8% 25,8% 27,3% 7,4% 50,3% 49,7% 7,7%  
Nordvästkretsen 207611 17,7% 33,0% 24,3% 25,1% 6,7% 48,9% 51,1% 6,0%

http://www.val.se