Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Halmstads - Laholms valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Halmstad 72724 20,6% 31,6% 23,3% 24,4% 7,3% 48,8% 51,2% 3,7%  
Laholm 18732 15,7% 29,6% 27,5% 27,2% 6,9% 50,3% 49,7% 3,9%  
Halmstads - Laholms valkrets 91456 19,6% 31,2% 24,2% 25,0% 7,2% 49,1% 50,9% 3,7%

http://www.val.se