Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Falkenbergs - Hylte valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 32355 17,3% 30,0% 25,3% 27,4% 7,2% 49,6% 50,4% 3,4%  
Hylte 7973 17,1% 30,8% 25,3% 26,8% 7,3% 50,8% 49,2% 7,5%  
Falkenbergs - Hylte valkrets 40328 17,2% 30,2% 25,3% 27,3% 7,2% 49,9% 50,1% 4,2%

http://www.val.se