Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Kungsbacka valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsbacka västra valkrets 27819 14,0% 38,8% 25,1% 22,2% 7,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
Kungsbacka östra valkrets 28216 17,0% 35,5% 23,7% 23,9% 7,6% 48,9% 51,1% 2,7%  
Kungsbacka 56035 15,5% 37,1% 24,4% 23,0% 7,6% 49,0% 51,0% 2,7%

http://www.val.se