Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Älvsborgs norra/V Götalands norra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ale 20891 17,3% 37,1% 24,2% 21,5% 7,7% 50,5% 49,5% 4,7%  
Alingsås 29621 18,3% 31,7% 25,1% 24,9% 7,3% 48,8% 51,2% 3,3%  
Bengtsfors 8100 14,8% 26,4% 27,3% 31,5% 6,3% 50,7% 49,3% 7,7%  
Dals-Ed 3829 17,7% 28,2% 26,0% 28,1% 6,8% 51,6% 48,4% 9,3%  
Färgelanda 5328 14,8% 29,1% 27,9% 28,2% 7,0% 51,5% 48,5% 4,4%  
Herrljunga 7404 17,5% 30,3% 26,0% 26,1% 7,3% 51,2% 48,8% 3,4%  
Lerum 28611 16,0% 38,3% 23,8% 21,9% 8,2% 49,2% 50,8% 3,4%  
Lilla Edet 10007 17,3% 32,5% 27,4% 22,8% 7,2% 51,3% 48,7% 5,9%  
Mellerud 7523 15,4% 25,9% 27,4% 31,3% 7,2% 50,6% 49,4% 6,2%  
Trollhättan 42603 19,8% 34,0% 23,3% 23,0% 7,7% 49,9% 50,1% 5,4%  
Vårgårda 8438 18,0% 33,1% 26,1% 22,8% 8,1% 50,3% 49,7% 2,7%  
Vänersborg 29059 17,0% 31,6% 24,8% 26,6% 7,2% 49,4% 50,6% 3,0%  
Åmål 10011 15,4% 28,5% 25,8% 30,4% 7,0% 49,0% 51,0% 3,8%  
Älvsborgs norra/V Götalands norra 211425 17,4% 32,9% 24,9% 24,7% 7,5% 49,9% 50,1% 4,4%

http://www.val.se