Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Älvsborgs södra/V Götalands södra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd 6399 15,0% 35,7% 26,8% 22,6% 6,8% 50,8% 49,2% 3,0%  
Borås 80824 20,6% 32,8% 22,9% 23,8% 7,5% 48,7% 51,3% 5,5%  
Mark 26392 17,1% 31,3% 25,8% 25,8% 7,6% 49,6% 50,4% 3,5%  
Svenljunga 8137 15,3% 29,0% 28,4% 27,3% 7,0% 50,8% 49,2% 4,9%  
Tranemo 9110 16,0% 30,3% 26,5% 27,2% 6,8% 51,0% 49,0% 4,6%  
Ulricehamn 17997 16,0% 30,9% 25,9% 27,2% 6,9% 50,1% 49,9% 3,5%  
Älvsborgs södra/V Götalands södra 148859 18,6% 32,0% 24,4% 24,9% 7,4% 49,4% 50,6% 4,7%

http://www.val.se