Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Centrala valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshaga 8834 15,5% 33,1% 25,2% 26,2% 7,3% 50,0% 50,0% 2,7%  
Hammarö 11321 14,6% 36,9% 26,7% 21,8% 7,2% 50,3% 49,7% 2,4%  
Karlstad 68706 22,5% 31,3% 23,2% 23,0% 7,6% 48,7% 51,3% 3,4%  
Kil 9208 15,9% 31,9% 26,8% 25,4% 7,5% 49,9% 50,1% 2,7%  
Centrala valkretsen 98069 20,3% 32,2% 24,1% 23,4% 7,5% 49,1% 50,9% 3,2%

http://www.val.se