Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Västra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arvika 21186 17,2% 29,2% 25,8% 27,8% 7,0% 49,3% 50,7% 5,3%  
Eda 6998 15,5% 29,1% 26,8% 28,6% 6,5% 50,9% 49,1% 21,7%  
Årjäng 7883 15,8% 30,0% 26,2% 28,0% 6,5% 50,6% 49,4% 14,7%  
Västra valkretsen 36067 16,6% 29,3% 26,1% 28,0% 6,8% 49,9% 50,1% 10,5%

http://www.val.se