Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro läns Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askersund 9240 14,5% 28,1% 27,8% 29,6% 6,2% 49,8% 50,2% 2,0%  
Hallsberg 12016 16,3% 30,8% 26,6% 26,3% 6,9% 50,8% 49,2% 3,3%  
Kumla 15567 17,0% 35,9% 23,9% 23,2% 7,3% 49,2% 50,8% 3,1%  
Laxå 4725 13,9% 27,4% 26,9% 31,8% 6,3% 50,8% 49,2% 3,4%  
Örebro läns Södra 41548 15,9% 31,7% 25,9% 26,5% 6,9% 50,0% 50,0% 3,0%

http://www.val.se