Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro läns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällefors 5874 15,5% 25,3% 25,7% 33,6% 6,7% 50,3% 49,7% 5,7%  
Lindesberg 18246 16,4% 29,4% 26,7% 27,6% 7,1% 50,4% 49,6% 3,8%  
Ljusnarsberg 4150 12,8% 26,1% 28,3% 32,8% 6,6% 50,7% 49,3% 4,8%  
Nora 8222 14,8% 29,2% 27,6% 28,4% 6,9% 48,6% 51,4% 3,2%  
Örebro läns Norra 36492 15,5% 28,3% 26,9% 29,3% 6,9% 50,0% 50,0% 4,1%

http://www.val.se