Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Ålder och kön - Jämtlands läns västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berg 5996 14,8% 25,6% 27,7% 31,9% 7,2% 51,2% 48,8% 2,4%  
Härjedalen 8639 14,7% 26,3% 27,0% 32,0% 6,3% 51,4% 48,6% 3,1%  
Krokom 11079 14,9% 33,4% 27,0% 24,7% 6,8% 51,3% 48,7% 2,5%  
Åre 8061 18,5% 34,7% 24,9% 21,9% 7,0% 51,0% 49,0% 3,7%  
Jämtlands läns västra 33775 15,7% 30,5% 26,6% 27,2% 6,8% 51,3% 48,7% 2,9%

http://www.val.se