Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Västerbottens läns norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå nord-västra 30115 16,7% 30,3% 26,1% 26,9% 7,6% 50,0% 50,0% 1,9%  
Skellefteå syd-östra 27249 18,1% 29,8% 25,6% 26,5% 6,8% 49,8% 50,2% 2,2%  
Skellefteå 57364 17,4% 30,1% 25,9% 26,7% 7,2% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se