Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Västerbottens läns södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurholm 1980 14,4% 24,9% 23,8% 36,9% 6,8% 51,2% 48,8% 2,9%  
Nordmaling 5736 14,4% 28,2% 26,8% 30,6% 6,1% 51,1% 48,9% 1,9%  
Robertsfors 5476 16,7% 26,3% 28,6% 28,4% 7,2% 50,9% 49,1% 1,7%  
Umeå 90111 26,9% 33,1% 21,7% 18,2% 8,4% 49,5% 50,5% 3,8%  
Vindeln 4514 14,5% 26,6% 26,9% 31,9% 6,5% 50,4% 49,6% 2,9%  
Vännäs 6533 17,4% 31,6% 25,7% 25,3% 8,4% 49,8% 50,2% 1,5%  
Västerbottens läns södra 114350 24,6% 32,0% 22,8% 20,6% 8,1% 49,7% 50,3% 3,5%

http://www.val.se