Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hacksta 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hacksta 2 1490 18,1% 27,2% 21,5% 33,1% 6,7% 46,6% 53,4% 5,8%  
Summa 1490 18,1% 27,2% 21,5% 33,1% 6,7% 46,6% 53,4% 5,8%

http://www.val.se