Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby 1333 13,0% 38,7% 22,8% 25,5% 6,5% 47,0% 53,0% 4,2%  
Summa 1333 13,0% 38,7% 22,8% 25,5% 6,5% 47,0% 53,0% 4,2%

http://www.val.se