Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Berga 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 2 1682 20,9% 36,6% 24,1% 18,4% 8,4% 49,9% 50,1% 9,2%  
Summa 1682 20,9% 36,6% 24,1% 18,4% 8,4% 49,9% 50,1% 9,2%

http://www.val.se