Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Ljusterö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusterö 1498 11,3% 24,2% 34,2% 30,3% 5,9% 53,3% 46,7% 2,7%  
Summa 1498 11,3% 24,2% 34,2% 30,3% 5,9% 53,3% 46,7% 2,7%

http://www.val.se