Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Visättra västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visättra västra 1405 34,8% 38,2% 18,4% 8,5% 8,6% 50,7% 49,3% 21,0%  
Summa 1405 34,8% 38,2% 18,4% 8,5% 8,6% 50,7% 49,3% 21,0%

http://www.val.se