Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 2 Vendelsö-Norrby-Dalen m.m 1615 16,4% 48,1% 23,1% 12,4% 8,5% 51,5% 48,5% 4,9%  
Summa 1615 16,4% 48,1% 23,1% 12,4% 8,5% 51,5% 48,5% 4,9%

http://www.val.se