Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 3 Söderby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 3 Söderby 1406 16,6% 44,0% 26,7% 12,7% 7,5% 49,3% 50,7% 3,7%  
Summa 1406 16,6% 44,0% 26,7% 12,7% 7,5% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se