Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m 1082 17,4% 49,5% 24,0% 9,1% 8,5% 53,4% 46,6% 6,0%  
Summa 1082 17,4% 49,5% 24,0% 9,1% 8,5% 53,4% 46,6% 6,0%

http://www.val.se