Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl. 1449 16,5% 33,8% 21,8% 27,9% 7,0% 45,1% 54,9% 6,6%  
Summa 1449 16,5% 33,8% 21,8% 27,9% 7,0% 45,1% 54,9% 6,6%

http://www.val.se