Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 15 Vendelsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 15 Vendelsö 1025 14,8% 46,9% 26,0% 12,2% 8,5% 51,0% 49,0% 2,4%  
Summa 1025 14,8% 46,9% 26,0% 12,2% 8,5% 51,0% 49,0% 2,4%

http://www.val.se