Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 21 Handen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 21 Handen 1694 21,8% 32,0% 22,2% 24,0% 7,1% 47,9% 52,1% 7,9%  
Summa 1694 21,8% 32,0% 22,2% 24,0% 7,1% 47,9% 52,1% 7,9%

http://www.val.se