Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Lillhaga-Sandtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillhaga-Sandtorp 1307 10,7% 47,3% 24,4% 17,6% 6,4% 50,3% 49,7% 3,1%  
Summa 1307 10,7% 47,3% 24,4% 17,6% 6,4% 50,3% 49,7% 3,1%

http://www.val.se