Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Danderyd 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 3 1322 18,2% 38,1% 22,2% 21,5% 8,0% 48,6% 51,4% 4,9%  
Summa 1322 18,2% 38,1% 22,2% 21,5% 8,0% 48,6% 51,4% 4,9%

http://www.val.se