Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Adolf Fredrik 1 Vasastaden SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 1 Vasastaden SV 1172 20,6% 45,6% 21,0% 12,8% 4,7% 49,5% 50,5% 5,6%  
Summa 1172 20,6% 45,6% 21,0% 12,8% 4,7% 49,5% 50,5% 5,6%

http://www.val.se