Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Gustav Vasa 3 Odenplan NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustav Vasa 3 Odenplan NÖ 1520 14,5% 31,1% 24,7% 29,7% 5,5% 43,9% 56,1% 5,7%  
Summa 1520 14,5% 31,1% 24,7% 29,7% 5,5% 43,9% 56,1% 5,7%

http://www.val.se