Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Matteus 9 S:t Eriksplan Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 9 S:t Eriksplan Ö 1528 19,9% 45,6% 21,6% 12,9% 4,2% 48,8% 51,2% 5,0%  
Summa 1528 19,9% 45,6% 21,6% 12,9% 4,2% 48,8% 51,2% 5,0%

http://www.val.se