Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Engelbrekt 3 Tekniska högskolan Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 3 Tekniska högskolan Ö 1590 50,1% 28,2% 12,1% 9,6% 7,0% 54,5% 45,5% 14,3%  
Summa 1590 50,1% 28,2% 12,1% 9,6% 7,0% 54,5% 45,5% 14,3%

http://www.val.se